Nord West 355 årsmodell -97

Produkt: New Classic med svart nåt

Beställd ombyggnationen 2017-10-01 - 2018-04-17 Ombyggnationen bestod av.

Demontering av alla beslag, Ny Peké där förankaret togs bort. Omlaminering av hela Pekén då den var krafigt fuktskadad.

Nya luckor i plast.

Demontering av kraftigt fuktskadat teakdäck på peké, skarndäck och badbrygga.  spackling och slipning av skarndäck, omlaminering av hela badbryggan då tidigare arbeten var undermåligt vid sammanfogning mellan originalbrygga och förlängningen.